Vakantie in het Reestdal Moord Linderveld

Moord te Linderveld

No.1

Hoort vrienden, wat er is geschied,

Al in het Schotterveld in Drenthe,

Een jonge maagd, die het leven liet,

Dat u dat diep in ’t harte prente (bis)

No.2

Een jonge dochter , schoon en fris,

In dienst was in ’t gehucht Zuidwolde,

Die zondagsmorgens zeer gewis,

Uitging en naar haar ouders woude (bis)

No.3

Maar midden in dat ruwe veld,

Ontmoet zij iemand, die haar kende,

Och neen, zij had het niet voorspeld;

Dat die het oog op haar leven wende (bis)

No.4

Hij sprak haar aan : Geef mij uw geld,

Want daarom ben ik zeer verlegen,

Ik ben hierop ook zeer gesteld

Maar Mina Koes had hier op tegen (bis)

No.5

De snoodaard schreed nu nader bij

Zijn drift begon nog meer te zwellen

Hij greep haar toen stoutmoedig aan

En wil haar nu ter aarde vellen (bis)

No.6

Daar worst’len zij nu beiden saam

Maar Mina Koes ging de moed verloren

Ach, date r nu toch hulpe kwam

Hij greep zijn mes en wil nu moorden (bis)

No.7

Daar ligt zij nu in ’t open veld

Gewenteld in het bloed van moorden

Mij dunkt, de moordenaar is ontsteld

Dat hij die laatste gil altijd moet horen (bis)

No.8

O, Remmelt,moordenaar , van der Hulst

De daad is nu genoeg bewezen

De dader zijt gij wel bewust

Zoo als een ieder in ’t openbaar kan lezen (bis)

Route

De steen bij Het Zwarte Gat ligt aan een pad in een langgerekt bosperceeltje, ten zuiden van Het Zwarte Gat. Het pad is onderdeel van een knapzakroute. Vanaf Zuidwolde rijdt u via de Oosterweg richting Alteveer en Kerkenveld. U steekt de N48 over en neemt de eerstvolgende weg naar rechts = De Egge. Bij de kruising voor het Zwarte Gat gaat deze over in een zandweg. Hier slaat u linksaf = Zuideresweg. Op de kruising met de waterloop gaat u rechtsaf, over het schouwpad langs de rechteroever. Na circa 200 meter na de stuw steekt u via de dam de waterloop over en direct rechtsaf de linker oever volgen. Bij de bosstrook linksaf. Wanneer u dit kronkelpaadje volgt, passeert u de gedenksteen.


1